بعد از شهدا ما چه کرده ایم؟

 

چشمان هزاران شهید بر اعمال شما دوخته شده است لطفا" این شعر را تا آخر بخوانید

مرغ دل به  یاد تابوت شهید پر می گیره

                                   مادری  چشمش به در چراعزیزم نیومد

بعد چند روز پسرش به روی دستا می اومد

                                       اما بعد جبه ها ما از خوبا جدا شدیم

لباس خاکی فراموش شده ما بی وفا شدیم

                                     دست بیعت به شهید و آرمانش نزدیم

اون چیزی که اونا خواستن هرگز نشدیم

                                اونجا با ذ کر حسین شبونه معبر می زدند

اینجا کم کم خاطراتو از تو ذهنا می برند

                                   دیگه حرفی از شهید تومجلسا نمی زنند

اونجا ناله می زدند چرا آقامون نمی یاد

                                             حاله جبه ها خبر از آقا می داد

اینجا خون به قلب مهدی زهرا شده

                                   اونجا کرخه ودوکوهه جنت جانبازا بود

اینجا با زخم زبون جانبازو تحویل می گیرند

                                همه ی عزت تو ثروت و تحصیل می بینند

اونجا سربند ابو الفضل به همه توون می داد

                                  بسیجی بالبه تشنه لب دریا جون می داد

اینجا غیرت میدن عشق تمدن می خرند

                                  با حجاب بی حجابی دم از تمدن می زنند

اونجا رفتند روی مین که دنیا رها کنید

                                    درد بی در مون دنیا دوستی دعوا کنید

اونجا زیر برف وبارون زیر سنگرای سرد

                                         اینجا ویلاتجمل رو دلا نشونده درد

یکی محزون یکی خندون شیوه ی اونا نبود

                                      این طریق نبوی وسیره ی مولا نبود

در ازای پار ه ی دلی که جبه داده بود

                                   خونه ی خشتی  سزای مادر شهید نبود

این وصیت نامه ی بت شکن خمین نبود

                               روی بوم خونه ها یک پرچم حسین بودش

کوچه های شهرمون بی روضه و دعا نبود

                                   جای هر خون شهیدتو مجلسا گناه نبود
رهبر غریب ما اون روزا دلگیر نبود

                                     صورت شبیه ماهش این قدر پیر نبود

ردپای شهدا تو زندگیا گم شده

                                 شیوه ی عصر جهانی شیوه ی مردم شده

چطوری روز قیامت آقا رو صدا کنیم

                                  تو چشای مادرش زهرا چطور نگاه کنیم

آقا جون دستم بگیر رنگ جماعت نباشم

                               دیگه از جدت حسین دارم خجالت می کشم

یاابا صالح پس کی میایی                      یاابا صالح پس کی میایی

/ 0 نظر / 23 بازدید